Forum Ekonomiczne GO!spodarka

23 Marca 2012, 10:00-14:30 (Piątek)

Warszawa

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Uczelnie

 

Forum GO!spodarka odbywa się jednocześnie na sześciu uczelniach w Polsce:

 

Uczelnia centralna:

 

WARSZAWA:Akademia Leona Koźmińskiego  
Aula Główna
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w tej części Europy. Jako jedyna uczelnia w Polsce została uhonorowana trzema najbardziej prestiżowymi międzynarodowymi akredytacjami: EQUIS, AASCB i AMBA. Przywilej ten posiadają jedynie 53 uczelnie na świecie.

W prestiżowym rankingu oceniającym uczelnie biznesowe z całego świata "Global Masters in Finance Ranking 2011 "Financial Times" Akademia Leona Koźmińskiego została sklasyfikowana jako jedyna uczelnia z Polski.

Na uczelni prężnie działa wydział europeistyki, którego studenci zdobywają wiedzę i umiejętności analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących w Unii Europejskiej oraz aktywnie uczestniczą w wydarzeniach i projektach popularyzujących ideę Wspólnej Europy.

 

Uczelnie partnerskie: 

 

BIAŁYSTOK:

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Aula im. Prof. Jana T. Gajewskiego
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok

 Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesny i ważny ośrodek nauk ekonomicznych w Polsce Wschodniej. Specjalizuje się w badaniach obejmujących m.in.: współpracę gospodarczą ze Wschodem, rozwój zrównoważony, finanse czy zarządzanie regionalne. Wydział posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne w zakresie nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia. Kształci studentów na siedmiu kierunkach, z których najważniejsze to: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia ekonomiczno-prawne oraz zarządzanie. Wydział prowadzi również studia doktoranckie (ekonomia) oraz posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych.

KATOWICE:

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Aula B
ul. Bogucicka 3a, budynek B
40-287 Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego - kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej. Jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych ponad 15.000 studentów na czterech wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji.

ŁÓDŹ:
 

Uniwersytet Łódzki
Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych

Aula im. Prof. Wacława Szuberta
ul. Lindleya 5
90-127 Łódź

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego posiada pierwszą kategorię badań naukowych, co stanowi w polskich warunkach najwyższą ocenę jakości prowadzonej działalności naukowej. Interdyscyplinarność badawcza Wydziału polega na harmonijnym łączeniu różnych dyscyplin badawczych zajmujących się studiami międzynarodowymi i nauce o polityce. Studia te łączą w sobie dorobek nauk humanistycznych, nauk społeczno-ekonomicznych w tym marketingu i Zarządzania oraz szeroko rozumianej dyscypliny nauki o polityce.

Wśród bogatej oferty edukacyjnej znajdują się 4 kierunki (stosunki międzynarodowe, politologia, niemcoznawstwo, międzynarodowe studia kulturowe); 12 specjalności oraz 7 programów studiów podyplomowych.

Strategia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych polega na przekazywaniu studentom nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności, pozwalających na znajdowanie atrakcyjnej pracy w różnych sektorach, a w szczególności, w instytucjach samorządowych, w instytucjach rządowych (ministerstwa, przedstawicielstwa dyplomatyczne i instytucje międzynarodowe), w biznesie oraz w mediach. 

POZNAŃ:

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Aula, II piętro
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stanowi ważny, 13-tysięczny ośrodek naukowo-dydaktyczny specjalizujący się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej.  Znamienne dla Uczelni są zaawansowane badania naukowe. Ich liczba i zakres wykazują stały wzrost. Uczelnia stanowi także ważne centrum badań stosowanych, ekspertyz, analiz oraz konsultacji dla obszaru biznesu oraz jednostek rządowych i samorządowych. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze prowadzone przez UE obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej. W rankingu szkół wyższych tworzonym przez opiniotwórczy dziennik "Rzeczpospolita" i magazyn edukacyjny "Perspektywy" uczelnia zajęła trzecie miejsce wśród uczelni ekonomicznych W Polsce, potwierdzając tym samym przynależność do elitarnej ogólnopolskiej czołówki akademickiej.

 

WROCŁAW:

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Sala nr 2
ul. Komandorska 118/120, budynek P
53-345 Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedyną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą, najwyższą kategorię naukową w efekcie oceny parametrycznej przeprowadzonej w latach 2005-2009. W rankingu uczelni ekonomicznych wydanym w 2011 przez Rzeczpospolitą i Perspektywy zajął 4 miejsce w Polsce.