Forum Ekonomiczne GO!spodarka

23 Marca 2012, 10:00-14:30 (Piątek)

Warszawa

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Program Forum


Część pierwsza - wystąpienie Jerzego Buzka, byłego Premiera i Przewodniczące Parlamentu Europejskiego, który przedstawi aktualny stan prac nad nową perspektywą finansową UE w obliczu kryzysu oraz zaprezentuje inicjatywy Komisji Europejskiej w dziedzinie walki z kryzysem i pobudzania wzrostu gospodarczego.

Część druga - dyskusja panelowa poświęcona sytuacji ekonomicznej w strefie euro i w UE (w tym Polski), instrumentom unijnym na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz stymulowania źródeł wzrostu gospodarczego.

 

 

9.15 - 10.00

Rejestracja uczestników Forum

10.00 - 11.50

Inicjatywy unijne na rzecz wychodzenia z kryzysu

Wystąpienie prof. Jerzego Buzka, byłego Premiera i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

 

/ Sesja pytań i odpowiedzi /

 

Telemost:
Białystok, Katowice, Łódź, Poznań,
Warszawa, Wrocław

11:50 - 12:35

Lunch

12:40 - 14:30

Sesje panelowe:

Błękitny sztorm: czy Unii Europejskiej grozi dezintegracja?
Zielona wyspa: czy kryzys strefy euro dotrze do Polski?

 

/ Sesja pytań i odpowiedzi /

14:30

Zakończenie Forum